Étiquette : skyltfonden

Pendulum Skid Resistance Tester

Today, we have received our brand new and calibrated Skid Resistance Tester, an established device to measure friction properties of various surface. This is part of the Skyltfonden-financed project to establish friction data on wood-rubber interactions, with a focus on angle of interaction (vs wood fibre direction). To test our skills and new device, we […]

Stöd från Skyltfonden

Vårt projektförslag « Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter » har fått bifall och finansiering från Skyltfonden. Projektet handlar om utvecklingen av en ny metodik och apparat för mätning av friktionsegenskaper av « beläggningar » samt generation av tillhörande data för en del underlag. I synnerhet, fokusen ska ligga på friktionsområden relevanta till oskyddade trafikanter, som är idag […]