Catégorie : VelAir

Varför bygga upphöjd Cykelinfrastruktur?

Vi fick frågan i vissa sammanhäng: vilka problem löser ert upphöjt system « VelAir ». VTIs rapport « Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken » har det perfekta svaret. Dem skriver att « Idealt skulle ett snabbcykelstråk till exempel innebära att inte ha några stopp för korsande trafik, och ur säkerhetssynpunkt skulle planskildhet vara det bästa alternativet ». De reflekterar dock vidare […]