News

#CRBAM22

Happy to inform that our founder, Jean Huvelle, is going to present some of our research work on friction on wooden surfaces at the Cycling Research Board conference in Amsterdam.

Look for session D2 in the programme, on the 6th of October.

Admissions are still open so welcome to join the fun!

The rapport supporting the presentation is available further down in the news section and the English translation is going to be published before the conference.

InfraSweden Project

We are happy to inform that we are involved since the spring in a cooperation project with the prestigious RISE institute of Sweden and several Swedish municipalities to try and identify simple ways to install cycling infrastructure outside urban areas.

Modular Cycling is coordinating the work package number 3, test beds, and the ambition is to build two demonstration tracks totalling about 500m, based on our modular concept.

InfraSweden

Varför bygga upphöjd Cykelinfrastruktur?

Vi fick frågan i vissa sammanhäng: vilka problem löser ert upphöjt system « VelAir ». VTIs rapport « Snabbcykelstråk i planeringen och praktiken » har det perfekta svaret.

Dem skriver att « Idealt skulle ett snabbcykelstråk till exempel innebära att inte ha några stopp för korsande trafik, och ur säkerhetssynpunkt skulle planskildhet vara det bästa alternativet ». De reflekterar dock vidare att i dagens läge är det dyrt och svart att bygga på detta sätet, varför den pragmatiska lösningen blir då att acceptera plankorsningar med försämringarna i framkomlighet och trafiksäkerhet dem innebär.

Vår ambition är att sänka tröskeln för planering och byggnation av Gång- och Cykelinfrastruktur på höjd, och på så sätt gynna oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Vår utveckling har visat hittills att det finns bra förutsättningar för det om, som auteurerna skriver själva, « det ställs ej krav som är omöjliga att uppfylla ».